Karakteristik af tekst

KARAKTERISTIK | VELKOMMEN

Ordet karakteristik kan have to betydninger. Den første betydning er at fremhæve og sammenfatte de særlige træk ved en person i en tekst (personkarakteristik) …

Karakteristik i Dansk – Studienet

Karakteristik i Dansk

I en karakteristik ser du på, hvordan netop denne tekst udtrykker sig. Du kan i en opgaveformulering fx blive bedt om at forholde dig til ‘fortællemåden’, …

Ordet karakteristik kan have to betydninger. Den første betydning er at fremhæve og sammenfatte de særlige træk ved en person i en tekst (personkarakteristik) eller tekstens miljø (miljøkarakteristik) (…)

Karakteristik

Karakteristik (i genren kronik)I en karakteristik ser du på, hvordan netop denne tekst udtrykker sig. Du kan i en opgaveformulering fx blive bedt om at forholde dig til ‘fortællemåden’, ‘argumentationen’ eller noget helt tredje. Her er det altså ikke blot synspunkterne eller handlingen, men virkemidlerne, forfatteren bruger til at formidle synspunkter eller handling, du skal have frem i lyset. Du kan fx lave en argumentationsanalyse. Det er imidlertid vigtigt, at du også er opmærksom på og fremdrager andre udtryksmidler som fx diskurs, ironi, sproglige billeder, ordspil og sprogtone. Gode rådGå efter det mest bemærkelsesværdige ved netop denne tekst. Vær ikke slavisk, men selvstændig og målrettet. Dokumenter din karakteristik med konkrete citater. Husk at form og indhold spiller sammen. Brug de konkrete iagttagelser i tekstens virkemidler til at formulere væsentlige pointer om netop sammenhængen mellem form og indhold i teksten.Eksempel på del af en retorisk analyse af en tekst:Sinne Smed gør brug af appelformen logos, da hun bruger saglige beviser samt forholder sig objektivt til det gældende emne. Hun forsøger ikke at fremprovokere en bestemt holdning eller indstilling til emnet, men lader læseren selv tage stilling til sagen med vores egen rationalitet vha. rationelle argumenter. Man kan fx se hendes appel til læserens logiske sans ved, at hun logisk forklarer samt forholder sig objektivt til de udsagn, hun fremsætter. Desuden underbygger hun sine udsagn med undersøgelser, så vi ved, at hun ikke bare antager noget uden faktisk at vide det (se fx side 5, linje 28-33).

Hvordan er de? ⇒ Personkarakteristik. Tekstens form. Komposition: Hvordan er teksten bygget op? ⇒ Komposition; Spændingskurve: Hvordan er tekstens …

Begreber i dansk – Analysemodeller – Dansksiderne

Dansksiderne: Begreber i dansk – Analysemodeller

En personkarakteristik er en grundig beskrivelse af en person i en historie. Man laver en karakteristik, for at få et overblik over personens rolle og …

Personkarakteristik – Ind i dansk

Ind i dansk – Hjælp til analyse og skrivning i danskundervisningen og opslagsværk over alle de vigtigste fagbegreber.

Når man laver en karakteristik af en tekst, vil man ofte interessere sig for det særpræg, som netop denne tekst har, sammenlignet med andre tekster.

Få hjælp til analyse og skrivning i danskundervisningen. På Ind i dansk finder du en lang række værktøjer til brug i analysearbejdet i danskundervisningen, primært henvendt udskolingen. Opslagsværk over alle de vigtigste begreber til brug i undervisn

Dansk i læreruddannelsen/Karakterisere – Wikibooks

Direkte personkarakteristik. Kendetegn der beskrives og oplyses direkte i teksten. Navn; Køn; Alder; Udseende; Væremåde; Holdninger; Sprog (dialekt, slang, …

Personkarakteristik | Analysesiden

19. jul. 2018 — En del af tekstanalysen, når man arbejder med skønlitteratur, er at analysere personerne i teksten, men personkarakteristik tages også i brug, …

Ligegyldigt om du skal lave en personkarakteristik til en novelle, roman, film eller andet, kan du læse om hvordan du laver en personkarakteristik her!

Personkarakteristik – Dagens.dk

Personkarakteristik – forklaring, model og eksempel på personkarakteristik

​​Analysearbejdets fokus: Hvad teksten siger, og hvordan teksten siger det? Tekstens hvad er udsagn eller tematik. Man kan karakterisere det som klichéer.​

Ved tekstanalyse kommer du ikke uden om disciplinen personkarakteristik, men den er heldigvis ikke svær at lave, og her kan du se, hvordan du gør.

Begreber – gymdansk.

Begreber

I den analyserende dokumenterer du din tekstanalyse. En analyse har som sit formål at klargøre, hvilket udsagn en tekst har, og hvordan det udsagn udtrykkes.

Analyserende artikel – gymdansk.

Analyserende artikel

Keywords: karakteristik af tekst